HOT PROMOTION


BSC Beauty Privilege IIIสมาชิก His & Her ซื้อผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ที่ร่วมรายการ ยอดซื้อสะสมครบ
• 25,000.-(สุทธิ) รับนาฬิกา BSC มูลค่า 2,490.- จำนวน 1 เรือน
• 35,000.- (สุทธิ) รับเซ็ทกระเป๋า BSC 1 ชุด (2ใบ) มูลค่า 4,900.- จำนวน 1 ชุด
• 45,000.- (สุทธิ) รับบัตรที่พัก3วัน 2คืน พร้อมอาหารเช้า ณ Kensington เขาใหญ่ มูลค่า 12,000.- จำนวน 1 ใบ (บัตรหมดอายุ วันที่ 30 เม.ย. 63)

ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562

สถานที่ร่วมรายการ : ณ จุดขาย และ จุดกิจกรรมแบรนด์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

เงื่อนไขรายการ
• เฉพาะสมาชิกบัตร His & Her เท่านั้น
• สมาชิกสะสมยอดซื้อ (สุทธิ) เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
• ระบบจะคำนวณจากยอดซื้อสะสม จากการแสดงบัตรสมาชิกหมายเลขเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนยอดการซื้อข้ามหมายเลขบัตรได้
• ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ท่านสมาชิก ตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร 02-296-9914 หรือ www.hisherpoint.com