ROYAL OLIVE SERIES

ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีผิวหน้ากึ่งไปทางผิวแห้งและผิวธรรมดา เหมาะกับผู้ใช้ตั้งแต่ช่วงอายุที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ จนถึงผู้ที่มีริ้วรอยแรกเริ่ม เพื่อปกป้องและคุ้มครองการเกิดริ้วรอยของผิวก่อนวันอันควร เพื่อผิวที่สมบูรณ์ แข็งแรง