BEAUTY TIPS


ดีท็อกซ์เพื่อสุขภาพที่ดีถ้าพูดถึง ดีท็อกซ์ หลายคนรู้จักกันดี ดีท็อกซ์ก็คือการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย สารพิษที่พูดถึงเช่น อาหารที่รับประทานเข้าไป มลพิษที่เราเผชิญแต่ละวัน ซึ่งรูปแบบการทำดีท็อกซ์ที่ได้ยินบ่อยๆคือ การสวนล้างลำไส้ทางทวารหนักด้วยกาแฟหรือน้ำอุ่น แต่แท้จริงแล้ว ดีท็อกซ์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น


1.การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
อาหารที่มีประโยชน์ก็คือ อาหาร 5 หมู่หลัก โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ ที่เราทานอยู่เป็นประจำทุกวัน เพียงแต่ปรับพฤติกรรมการรับประทานให้เหมาะสม ทานผักผลไม้มากๆ ทานอาหารจำพวกแป้ง ไขมันให้พอเหมาะ หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง แอลกอฮอล์ กาแฟ เบียร์ น้ำอัดลม อาหารรสจัด อาหารหมักดอง อาหารฟาสต์ฟูต อาหารปิ้งย่างไหม้เกรีย


2.การดี่มน้ำ
ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วให้ติดเป็นนิสัย โดยวันไหนถ้ามีออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเยอะๆ ก็ให้ ดื่มน้ำชดเชยเพิ่ม น้ำดื่มควรดื่มน้ำเปล่า หลีกเลี่ยงหรืองด น้ำอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


3. ออกกำลังกาย
การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงยังช่วยลดความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน การออกกำลังกายควรทำ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง 20-60 นาที สำหรับคนที่เริ่มออกกำลังกายใหม่ๆ ยังไม่ต้องหักโหมออกกำลังนานประมาณ 20 นาทีก็เพียงพอ หลังจากร่างกายเริ่มปรับตัวได้ค่อยเพิ่มระยะเวลาการออกกำลังกาย


4. การทำจิตใจให้สงบจิตใจที่สงบ เว้นจากความเครียด ความวุ่นวายต่างๆ ช่วยให้สุขภาพกายและใจแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ