HOT PROMOTION


รับฟรี! ชุดเซ็ทของขัวญ
รับฟรี! ชุดเซ็ทของขัวญ "Pure Care Welcome Gift " ชุดของขวัญพิเศษมูลค่า 1,400.-
เมื่อสมัครสมาชิก His & Her ที่เครื่องสำอาง Pure Care BSC
เงื่อนไข : 
1. ช้อปฯผลิตภัณฑ์ Pure care มูลค่า 300.- ขึ้นไปสมัครสมาชิก His &Her ฟรี
2. มอบสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครผ่านเอกสารใบสมัคร His& Her ไม่รวมสมัครผ่านทาง Line
หมายเหตุ   :   เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก His & Her เท่านั้น
ระยะเวลา   :   วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
ณ เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง Pure Care BSC